09032319444 - 07132319494 دارای مجوز رسمی آسیاتک در سراسر کشور (عاملیت فروش:مجتبی رضایی)

خانه » ثبت نام آنلاین

ثبت نام آنلاین

1 مشخصات فردی
2 اطلاعات تماس
  • شماره خط جهت نصب و راه اندازی اینترنت ADSL. شماره تلفن را همراه با کد شهر خود وارد نمایید. مثال: 32319494-071
  • کد پستی 10 رقمی را بدون خط تیره وارد نمایید.
  • شماره موبایل را بصورت عدد 11رقمی وارد نمایید. مثال: 09032319444